Koronavirus články

Koronavirus "SEMAFOR"

Systém pohotovostních stupňů nabídne občanům předvídatelný plán protiepidemických opatření v souvislosti s covid-19

Mapa nakažených podle okresů

Mapa nakažených podle okresů nám zobrazuje aktuální počet nakažených občanů koronavirem. Při oddálení mapky můžete zobrazit i celosvětové informace.

Chytrá karanténa

Chytrá karanténa je systém, který povede k včasnému zachycení, testování infekčního onemocnění COVID-19 a izolaci v karanténě co největšího počtu potenciálně nakažených osob. Součástí toho je ve spolupráci s nakaženými vytipování kontaktů, na které mohli přenést virus.

Koronavirus příznaky

K hlavním příznakům tohoto onemocnění patří zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava a bolest hlavy. Ne však každý s těmito příznaky je nakažen koronavirem. V takovýchto případech je nutné racionálně zvážit, zda jste mohli přijít s nákazou do kontaktu.

Koronavirus prevence

Důležité je postupovat tak, jako při běžném virovém onemocnění, tzn. dodržovat základní hygienická pravidla a používat ochranné prostředky. Další možností je také posílit imunitu zdravým životním stylem a přísunem vitamínů.

Seznam odběrových center

Seznam odběrových míst je průběžně aktualizován. Každý kraj disponuje mobilními odběrovými jednotkami pro indikované případy.

Seznam laboratoří

Seznam laboratoří. Poslední aktualizace seznamu proběhla 1.4.2020. Seznam laboratoří je pravidelně aktualizovaný.