koronavirus-priznaky

Seznam laboratoří

Seznam laboratoří. Poslední aktualizace seznamu proběhla 1.4.2020. Seznam laboratoří je pravidelně aktualizovaný.

Seznam laboratoří

1. Národní referenční laboratoř Státního zdravotního ústavu
2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
4. Nemocnice České Budějovice
5. Fakultní nemocnice v Motole
6. Nemocnice Na Bulovce
7. Laboratoře Agel a. s. Ostrava
8. Fakultní nemocnice Brno 
9. Laboratoř Diagnostika Ústí n. L. 
10. Fakultní nemocnice Plzeň
11. Krajská nemocnice Liberec
12. SPADIA LAB, a. s.
13. Fakultní nemocnice Olomouc 
14. VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r. o. 
15. Oblastní nemocnice Trutnov a. s. 
16. IFCOR klinické laboratoře Blansko
17. AESKULAB Ostrava
18. Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
19. Slezská nemocnice v Opavě, CLMI
20. Nemocnice na Homolce
21. Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
22. Institut klinické a experimentální medicíny 
23. GHC Genetics
24. Pardubická nemocnice
25. Litomyšlská nemocnice
26. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
27. SYNLAB , Laboratoř Praha Cube
28. MeDiLa spol. s r. o.
29. Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a. s.
30. Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
31. Thomayerova nemocnice
32. Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, a. s.
33. Ústav hematologie a krevní transfuze
34. Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
35. CGB laboratoř, a. s., Ostrava – Vítkovice
36. Centrum molekulární a genové terapie Brno
37. EUC Laboratoře Praha
38. AESKULAB Hadovka Praha 6
39. TILIA LABORATORIES s. r. o.
40. Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
41. Státní veterinární ústav Jihlava
42. Masarykova univerzita, CEITEC, Brno
43. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
44. Biologické centrum AV ČR České Budějovice
45. NL BioLAB, s. r. o. Praha
46. Oblastní nemocnice Příbram, a. s.
47. Topelex, s. r. o.
48. Cytogenetická laboratoř Brno, s. r. o.
49. Bioptická laboratoř, s. r. o.
50. Centrální laboratoře FNKV
51. Scimed Biotechnologies
52. Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH
53. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha 
54. Nemocnice Strakonice, a. s.
55. Nemocnice Jihlava, p. o., LMG
56. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.,s., Klaudiánova nemocnice
57. Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. 
58. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF
59. Synlab, Laboratoř České Budějovice
60. Synlab, Laboratoř Brno – Modřice
61. Synlab, Laboratoř Chomutov
62. GENvia, s. r. o, Praha 9
63. Masarykův onkologický ústav, Brno
64. Bioinovia, s. r. o., ÚEM AV ČR – IBC
65. Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci
66. Vaše laboratoře, s. r. o., Zlín
67. Česká laboratorní, s. r. o., Praha
68. Nemocnice Písek, a. s.
69. Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o.
70. PREVEDIG medical, s. r. o.
71. Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha
72. Sang Lab – klinická laboratoř s. r. o.
73. ELISABETH PHARMACON, s. r. o.
74. Nemocnice Břeclav p. o.
75. Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK
76. Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem 
77. Státní veterinární ústav Praha (pro vnitřní potřeby SVU a SVS) 

Aktualizováno 1. 4. 2020

Co je koronavirus?

Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také závažnější choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Zdroj: https://koronavirus.mzcr.cz/zakladni-informace-o-koronaviru/